E-Posta | Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Çevreye olan sorumluluğunuzu düşünerek gerekmedikçe çıktı almadığınız için teşekkürler!

Bu e-posta ve ekleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) tanımlanan kişisel
veriler içermektedir. E-posta ve eklerinin içerdiği kişisel veriler, gönderim amacı dışında hiçbir işleme tabi
tutulmamalıdır ve kullanım amacının veya kanunlarda öngörülmüş yasal sürelerin sonuna gelinmesi halinde
derhal imha edilmelidir. E-posta ve eklerinin içerdiği kişisel verilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik her
türlü tedbirin alınması Alıcı’ya aittir. E-posta ve ekleri, E-postada gönderildiği belirtilen kişi/kişilere özeldir
ve gizlidir. E-posta ve eklerinin muhatabı olmamanıza rağmen tarafınıza ulaşmış olması halinde gizlilik ve
güvenliğe özen gösterilmesi, E-posta ve eklerinin derhal imha edilmesi ve tarafımıza bilgi verilmesi
gerekmektedir. E-posta ve eklerinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği konusunda gönderenin
ve/veya tarafımızın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirkete gelen tüm E-postalar antivirüs
yazılımımız aracılığı ile otomatik olarak taranmaktadır. Tarafımız E-postanın ve eklerinin size değişikliğe
uğrayarak veya geç ulaşmasından, bütünlüğünün ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve
bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

Veri sorumlusunun kimliği: Kadraj TV Ajans Film Müzik Yap. Prod. Ve Org. Hiz. Tic. Ltd. Şti.

E-Mail | The Law of the Protection of Personal Data

Thank you for not printing out unless it is necessary to care about your responsibility for the environment!

This e-mail and its attachments contain personal data defined under the article 6698 which is the Law of the
Protection of Personal Data(“KVKK”).  The personal data in this e-mail and its attachments cannot be used
by any means except for the purpose of its delivery and they must be exterminated if the deadline is past the
legal due date determined by the law. The party/the one who receives the e-mail and its attachments and the
personal data in them, is/are responsible for maintaining the safety of the personal data and taking all means
of precautions. E-mail and its attachments are private and confidential for the receivers whom the e-mails
are sent to. If you receive an e-mail and/or its attachments although you are not the receiver meant to
contact, you should respect the privacy and the confidentiality, and exterminate the e-mail and its
attachments or contact/inform us. If the data/information in the e-mail and its attachments is not accurate or
“up to date”, neither the sender nor us is responsible. Any e-mails received by our company are
automatically scanned by our antivirus software. Our party will never be held responsible if you reach the e-
mail and its attachments with changes or past the due date, if its content and confidentiality cannot be
protected, if it has virus and/or if it damages your computer system by any means.

ID of the Responsible Party of Data: Kadraj TV Ajans Film Müzik Yap. Prod. Ve Org. Hiz. Tic. Ltd. Şti.